MENU:
AKTUALNOŚCI

Witamy na stronie "Centrum Zdrowia Tuchów".

Zakupy, posługiwanie się pieniędzmi, umiejętność przygotowania posiłków czy korzystania ze środków transportu. W pewnym okresie życia wykonywanie tych czynności sprawia poważne trudności. Jakie jednostki chorobowe są odpowiedzialne za te zjawiska i czym się charakteryzują? Tego można się dowiedzieć z tekstu prof. Paulina Moszczyńskiego, eksperta Akademii Pacjenta Centrum Zdrowia Tuchów, opublikowanego właśnie w tygodniku Temi i na stronie www spółki. Problemom natury psychicznej, związanym z podeszłym wiekiem, poświęcone będą także: najbliższy wykład i warsztaty z cyklu „W sile wieku” w Centrum Kultury w Wierzchosławicach.

 

Otwarty wykład na temat: „Zdrowie psychiczne – zrozumienie procesów zachodzących w psychice osoby starzejącej się” wygłosi lekarz specjalista psychiatra Elżbieta Grobecka, szefowa Ośrodka Psychoterapii w Tuchowie. Początek 29 lipca o godzinie 15-ej w Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach. W dzień później odbędą się warsztaty na ten temat. Tutaj warunkiem wzięcia udziału jest uczestnictwo w projekcie „W sile wieku”. Przypomnijmy, że zarówno w Wierzchosławicach, jak i w Tuchowie realizuje go Fundacja Zdrowym Być.

 

W ramach projektu osoby w wieku powyżej pięćdziesiątego roku życia dowiadują się, na symptomy jakich chorób powinny szczególnie zwracać uwagę? Specjaliści podpowiadają także, co zrobić, by opóźnić przebieg pewnych procesów zachodzących w organizmie w określonym wieku? Projekt polegający na upowszechnieniu wiedzy o zdrowym stylu życia w kontekście starzenia jest realizowany dzięki wsparciu Zarządu Województwa Małopolskiego.

więcej »

Zakupy, posługiwanie się pieniędzmi, umiejętność przygotowywania posiłków czy korzystania ze środków transportu, to podstawowe czynności niezbędne do prowadzenia samodzielnej egzystencji. W pewnym okresie życia ich wykonywanie zaczyna sprawiać poważne trudności.

 

W miarę starzenia się populacji światowej coraz większym problemem stają się zaburzenia poznawcze związane z długowiecznością. Mimo wielu badań nie udało się ustalić kryteriów odróżniających nasilenie i charakter zmian funkcji poznawczych, związanych z normalnym starzeniem się od zmian, będących manifestacją procesu patologicznego w centralnym układzie nerwowym. Ludzie w podeszłym wieku potrzebują więcej czasu, aby nauczyć się czegoś nowego, mają trudności z samokontrolą, a opanowane wiadomości łatwiej zapominają. „Słabe miejsca” starzejącej się pamięci to upośledzone szybkie przyjmowanie, gromadzenie i przywoływanie informacji.   „Luki w pamięci”, „deficyt pamięci”, „zanik pamięci” to różne określenia dla otępienia umysłowego. U pacjentów powyżej 85.  roku życia odsetek osób cierpiących z powodu otępienia wynosi 35%. Otępienie może być wynikiem  starzenia się mózgu lub towarzyszyć innym chorobom np. chorobie Alzheimera, udarom mózgowym, chorobie Parkinsona, depresji, nadużywaniu alkoholu, awitaminozie B12 lub niedoczynności tarczycy. Rozpoznanie upośledzonej pamięci jest stosunkowo proste. W tym celu stosuje się różne testy np. „powtarzanie liczb” w kolejności dosłownej i w porządku odwrotnym oraz „listę słów” czy „testy łączenia liczb”.

 

Zaburzenia pozapoznawcze

przeważnie występują we wczesnym okresie depresji, kiedy chory zdaje sobie jeszcze sprawę z narastających problemów pamięciowych oraz w umiarkowanym stadium choroby Alzheimera, chociaż mogą występować również wcześniej. Częste są urojenia. Mogą dotyczyć kradzieży, zdrady małżeńskiej, porzucenia, chęci oddania do domu opieki, czy działań prześladowczych (najczęściej trucia, co może być przyczyną odmowy brania leków przez pacjenta).  Czasami występuje zespół Capgrasa,  i wtedy chory uważa, że wygląd opiekuna  jest identyczny z wyglądem oszusta. Halucynacje, przeważnie wzrokowe, są rzadszym objawem.

 

Depresja 

ma charakter choroby przewlekłej, z nawrotami. Okresy depresji mogą być wywoływane różnymi wydarzeniami życiowymi np. śmierć osoby bliskiej.  Choroba charakteryzuje się obniżeniem nastroju, przygnębieniem, poczuciem małej wartości i spadkiem energii witalnej. Samoocena i pewność siebie są obniżone, stąd chorzy uznają się za osoby bezwartościowe            i bezużyteczne. Towarzyszy temu poczucie beznadziejności i brak perspektyw na przyszłość. Często, bo u 2/3 chorych na depresję pojawiają się myśli samobójcze. Uczuciu zmęczenia i braku energii towarzyszy upośledzona sprawność intelektualna, spowolnienie myślenia oraz trudności w koncentracji. Obok dolegliwości psychicznych występuje  brak apetytu, bezsenność. W zaawansowanych przypadkach depresji pojawiają się urojenia i omamy.

 

Bezsenność

to występująca co najmniej od miesiąca trudność w zasypianiu lub utrzymaniu snu, która upośledza funkcjonowanie człowieka. Za 30% wszystkich przypadków bezsenności odpowiedzialna jest depresja. Bezsenność częściej występuje u ludzi w podeszłym wieku, co wiąże się zwykle z miażdżycą naczyń mózgowych i niedokrwieniem mózgu.

 

Choroba  Alzheimera

W 2006 na świecie cierpiało na nią około 26,6 miliona chorych. Przewiduje się, że w 2050 r. zachoruje 85  milionów osób. W chorobie Alzheimera dochodzi do ciągłego, bardzo szybkiego „umierania” komórek nerwowych (neuronów), które odpowiedzialne są za przekazywanie informacji. Blisko połowa komórek umiera w ciągu 7-12 lat od rozpoczęcia choroby, a w ich miejsca wypełniają  złogi białkowe, które powodują ogromne spustoszenie w mózgu osoby chorej.  W zależności od nasilenia występujących objawów wyróżnia się kilka stadiów choroby. Rozpoczynają ją łagodne zaburzenia poznawcze, które nieznacznie przekraczają normę dla wieku i poziomu wykształcenia. We wczesnym stadium występują trudności przy wykonywaniu złożonych zadań (zakupy, gotowanie, finanse itp.), problemy w podejmowaniu decyzji, gubienie się w nowych sytuacjach, trudności w znalezieniu właściwego słowa, robienie dygresji i łatwe gubienie wątku w rozmowie. Pojawia się pogorszenie orientacji w środowisku (trzymanie się znanych miejsc), zdarzają się też zaburzenia orientacji w czasie, dotyczące dnia, tygodnia lub miesiąca. Tym zaburzeniom mogą towarzyszyć objawy depresyjne, zmiany osobowości (brak inicjatywy, utrata zainteresowań, izolowanie się, apatia)  czy zaburzenia zachowania w postaci rozdrażnienia, wybuchowości, nadmiernej podejrzliwości. W umiarkowanym stadium choroby Alzheimera cechą charakterystyczną jest utrata zdolności do samodzielnego życia. Natomiast w stadium zaawansowanym chorzy tracą umiejętność chodzenia, przebywają w łóżku, nie mają żadnej wiedzy na temat siebie i otoczenia, wymagają całkowitej opieki. Przyczyną zgonu najczęściej jest zapalenie płuc.

 

Choroba Parkinsona

jest schorzeniem neurodegeneracyjnym, prowadzącym do stopniowo postępującej niesprawności ruchowej. Występują przy niej objawy ruchowe podatne na leczenie, czyli  spowolnienie ruchowe i sztywność mięśniowa, w mniejszym stopniu drżenie spoczynkowe kończyn, oraz objawy ruchowe oporne na leczenie: zaburzenia mowy, połykania, niestabilność postawy i upadki. Ponadto dla schorzenia charakterystyczne są objawy  pozaruchowe : niedociśnienie krwi ortostatyczne, zaburzenia oddawania moczu, zaparcia, depresja, zaburzenia funkcji poznawczych i zaburzenia snu.

 

Otępienie naczyniopochodne

to ok. 10-15% wszystkich demencji. Niewątpliwie główną (ale nie jedyną!) przyczyną jest miażdżyca tętnic i jej konsekwencje w postaci udarów mózgowych. Wśród czynników ryzyka wymienia się źle kontrolowane nadciśnienie tętnicze czy cukrzycę typu 2, nadużywanie alkoholu, palenie tytoniu, otyłość, wysokie stężenia cholesterolu, stresy, brak aktywności fizycznej i niewłaściwą dietę.

 

                                                                              prof. Paulin Moszczyński

                                                          ekspert Akademii Pacjenta Centrum Zdrowia Tuchów

więcej »

Centrum Zdrowia Tuchów rozpoczyna realizację projektu pt. „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wierzchosławicach - Twoja droga do Zdrowia” . Jego celem jest poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej minimum 90 spośród 100 osób niesamodzielnych, które zostaną objęte wsparciem. Zdecydowaną większość  w tej grupie stanowić będą seniorzy w wieku ponad 65 lat. Chodzi o mieszkańców powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego i  bocheńskiego oraz samego Tarnowa.

 

Zaplanowane działania będą obejmować przygotowanie uczestników programu oraz ich opiekunów do kontynuacji opieki, w tym do życia z niepełnosprawnością. Do 30.11.2016 w Wierzchosławicach, na piętrze tamtejszego Ośrodka Zdrowia,  utworzony zostanie Dzienny Dom Opieki Medycznej. Będzie on działał zgodnie z wymaganiami tak zwanego standardu pierwszego. Następnie od 1 grudnia 2016 r. do końca maja 2018 r. DDOM będzie świadczył usługi prozdrowotne na bazie 15 miejsc opieki nad osobami zależnymi. W sumie uczestnikami projektu będzie 100 osób niesamodzielnych. Większość – 60osób – będą stanowić kobiety.

 

Projekt  „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wierzchosławicach - Twoja droga do Zdrowia”  jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Wartość projektu wynosi:1 072 516,50PLN, z czego wkład Funduszy Europejskich to: 999 934,66 PLN.  Prócz utworzenia 15 zdeinstytucjonowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi w Dziennym Domu Opieki Medycznej rezultatem realizacji programu będzie także odpowiednie przygotowanie uczestników do samoopieki oraz do życia z własną niepełnosprawnością. Projekt ułatwi ponadto godzenia życia zawodowego z rodzinnym u co najmniej 90 % opiekunów osób niesamodzielnych. Warunki realizacji zadania będą na bieżąco monitorowane. Analiza opinii uczestników  projektu lub ich opiekunów pozwoli na wyciągnie wniosków dotyczących planowania kolejnych działań tego typu w przyszłości.

 

Dzienny Dom Opieki Medycznej powstanie pod adresem Wierzchosławice 39B, nabór do projektu zostanie uruchomiony 02.11.2016r.  Szczegółowy regulamin rekrutacji oraz regulamin DDOM,  w tym formularze zgłoszeniowe zostaną opublikowane stronie internetowej Centrum Zdrowia Tuchów:

http://czt.com.pl/projekty-unijne,projekty-unijne,dzienny-dom-opieki-medycznej

więcej »

Niesłabnącą popularnością cieszy się twórczość Tomasz Grubsona  Iwańcy  gwiazdy ostatniego 3 Maj Się Zdrów FESTIVAL . Największy przebój artysty  „Na szczycie” przekroczył już liczbę 61 mln otwarć w serwisie YouTube. W serwisie tym można już także oglądać materiały powstałe podczas ostatniej edycji tej imprezy na tuchowskim rynku. Prócz utworów Grubsona są także zarejestrowane fragmenty występów HooDoo Band oraz Wasabi.

 

- Pisze to co czuję i doskonale rozumiem, że nie każdy musi się z tym zgadzać – mówi Tomasz Iwańca o swojej twórczości . Jego styl będący połączeniem elementów  hip-hop, rapu, reggae i dancehall przypada jednak do gustu sporej liczbie słuchaczy , szczególnie młodego pokolenia.  Sam wykonawca uważa, że na koncertach najważniejsze jest  co się dzieje pomiędzy poszczególnymi utworami. - Wtedy rozmawiamy z publicznością , dowiadujemy się czegoś, to jest fajne – mówi Tomasz Iwańca. Dlatego w zarejestrowanych wspomnieniach festiwalowych znalazły się także takie momenty scenicznej prezentacji „najbardziej pozytywnego rapera Rzeczpospolitej” jak bywa nazywany Grubson.

 

V edycja festiwalu 3Maj Się Zdrów, organizowanego przez Centrum Zdrowia Tuchów, Fundację „Zdrowym Być”, Dom Kultury w Tuchowie i Centrum Kultury w Wierzchosławicach wspierało organizacyjnie Radio RDN Małopolska, TEMI i Malta Służba Medyczna oraz Transport Medyczny MKTS Tarnów. Imprezie patronowały: Gazeta Krakowska, TVP Kraków, Kurier Tuchowski, TarnowskaTV, NocyTarnów, Tarnowskie.info, Tarnów.net, Tarnów.in i Tuchów warto zobaczyć.

 

Kompletną playlistę do poszczególnych fragmentów koncertów 3 Maj Się Zdrów FESTIVAL można znaleźć pod adresem:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLklcxSz_DUuDPETZnTkHmKDLWVg8KNiVv

więcej »
Zabezpieczenie odpustuśroda, 6 lip. 2016

Pielgrzymi z kraju i zagranicy odwiedzają sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej, gdzie trwa Wielki Odpust. W godzinach od 7:00 do 14.45 medycznie zabezpiecza go Centrum Zdrowia Tuchów. Codziennie do Tuchowa przybywają liczne grupy wiernych, Do zakończenia uroczystości w najbliższą niedzielę może ich być nawet 150 tys.

 

Uroczystości odpustowe rozpoczęły się 1 lipca pielgrzymką strażaków i orkiestr dętych. Codziennie w sanktuarium sprawowanych jest sześć mszy św. Niektóre są dedykowane poszczególnym grupom zawodowym. Od poniedziałku do piątku 8 lipca imprezę zabezpiecza personel medyczny Centrum Zdrowia Tuchów. Panie pielęgniarki służą pomocą w przypadku omdleń i zasłabnięć. Można u nich także szukać pomocy przy opatrywaniu otarć, drobnych ran i innych problemów zdrowotnych, które mogą niespodziewanie wydarzyć się pielgrzymom. Są na nie narażone szczególnie osoby starsze, czasami przeceniające swoje możliwości oraz dzieci. Pracownicy spółki dysponują środkami  opatrunkowymi oraz podstawowym zestawem leków, które może podać personel pielęgniarski. U nich można także zmierzyć poziom cukru oraz ciśnienie tętnicze.

 

Tradycją są barwne kramy, na których można kupić odpustowe cukierki i mnóstwo zabawek. Po modlitwie przed obrazem Matki Bożej  pielgrzymi często odwiedzają muzeum misyjne, sanktuaryjne i etnograficzne. Można tu zobaczyć m.in. urządzenia rolnicze i sprzęt gospodarstwa domowego. Dużą popularnością cieszy się ruchoma szopka.

 

W czwartek do Tuchowa przyjadą rolnicy i pszczelarze, w piątek popołudniową liturgię zadedykowano szczególnie osobom chorym i niepełnosprawnym, a w sobotę leśnikom, myśliwym oraz pracownikom parków krajobrazowych. W niedzielę w sanktuarium pojawią się motocykliści i kierowcy. Wtedy także odprawiona zostanie suma odpustowa, która zadedykowana jest ludziom pracy, przedsiębiorcom i pracodawcom, a także osobom zatrudnionym za granicą i bezrobotnym.

 

Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej to jedno z najstarszych i najliczniej odwiedzanych sanktuariów w południowo–wschodniej Polsce. Szczególnym kultem cieszy się tu obraz przedstawiający Matkę Bożą z Dzieciątkiem, namalowany pomiędzy 1530 a 1540 rokiem w warsztacie tzw. Mistrza Ołtarza z Bodzentyna.

więcej »

Poszerzenie możliwości dostępu do specjalistycznej opieki medycznej dla mieszkańców Wierzchosławic i sąsiednich miejscowości. Taki jest skutek umowy, którą Centrum Zdrowia Tuchów zawarło z firmą Comarch.  Na jej podstawie pacjenci z podejrzeniem chorób serca mogą się poddawać telekonsultacji kardiologicznej.

 

U lekarza podstawowej opieki zdrowotnej często szukają pomocy pacjenci z nadciśnieniem tętniczym. Przyczyną mogą być problemy natury kardiologicznej. Pacjenci z wiejskich ośrodków mają zazwyczaj mniejsze szanse na skorzystanie z pomocy specjalisty niż mieszkańcy dużych miast. Zdarza się, że nawet jeśli dostają skierowanie  to - z powodu dojazdu, pochłaniającego czas i pieniądze - nie decydują się na wykonanie badania. Teraz ten problem udało się rozwiązać w Centrum Zdrowia Wierzchosławice dzięki telekonsylium. W tej formie terapii bierze udział lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii. Przy wykorzystaniu sprzętu telemedycznego przeprowadza on z pacjentem wywiad na odległość, dokonuje analizy zapisu EKG oraz interpretacji badań dodatkowych. Rezultatem jest ustalenie optymalnego leczenia kardiologicznego.

 

Warto podkreśli, że prócz tego, iż nowy rodzaj świadczenia ułatwia pacjentom zamieszkałym w środowisku wiejskim dostęp do leczenia specjalistycznego, to umożliwia ona także lekarzom POZ konsultacje trudniejszych przypadków. W sytuacjach, gdy jest im potrzebne wsparcie w postępowaniu z pacjentem zapewnia je wykwalifikowany zespół specjalistów. Sami lekarze POZ także uczestniczą w konsultacjach. Dodatkową korzyścią jest zatem  upowszechnienie nowatorskich metod konsultowania chorych i wykorzystywania współczesnych technik komunikacji. 

 

Możliwość realizacji nowych świadczeń, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, istnieje od kilku miesięcy. Specjalne zarządzenie w tej sprawie, dotyczące świadczeń kontraktowanych odrębnie, wydał prezes NFZ. Nie ma jednak zagrożenia, że telekonsultacja zastąpi niebawem tradycyjne formy leczenia. Zgodnie z przepisami nie może być ona stosowana częściej niż raz na trzydzieści dni i maksymalnie cztery razy w roku. Warto podkreślić, że to właśnie Małopolska jako pierwszy region w kraju wprowadziła zdalne porady lekarskie. Jak mówi szefowa Zespołu Przychodni Centrum Zdrowia Tuchów Magdalena Gębica pacjenci POZ z Wierzchosławic zainteresowani wykonaniem telekonsultacji powinni się kontaktować z rejestracją tamtejszej przychodni pod numerem 14 679 70 22. Świadczenie jest wykonywane praktycznie od ręki.

więcej »

Drugie miejsce Centrum Zdrowia Tuchów w województwie w zakresie warunków porodu. Czwarte miejsce w ogólnym rankingu standardów opieki okołoporodowej wśród szpitali o pierwszym stopniu referencyjności. Trzecie miejsce Centrum Zdrowia Dąbrowa Tarnowska w tej ostatniej klasyfikacji i drugie miejsce dąbrowskiej porodówki w kategorii podmiotowość. Takie są wyniki klasyfikacji małopolskich szpitali położniczych w audycie „Mamy prawo”. Projekt zrealizowało  stowarzyszenie „Obywatel Mama”.

 

Na wynik końcowy składały się szczegółowe oceny w kilku ocenianych zakresach. Dużą uwagę zwracano na podmiotowość pacjentek, sposób przekazywania im możliwie pełnych informacji i naturalność stosowanych metod. Aż 80 % pacjentek tuchowskiej porodówki wybiera szpital dzięki znakomitej opinii na jego temat. Blisko 40 % pań posiada plan porodu. Mają one zatem ściśle określone oczekiwania i preferencje dotyczące tego, jak mają być traktowane w okresie okołoporodowym. Niezłe noty tuchowska porodówka otrzymała w kategorii życzliwość personelu, jednak jeszcze lepsze – drugie miejsce w województwie - w kategorii dobre warunki. Tutaj prócz samego wyposażenia sal porodowych, pokoi czy łazienek oceniano też możliwość zachowania intymności, dostępność doradców laktacyjnych oraz psychologa.

 

Zestawienie sporządzano w okresie od lipca do grudnia 2015 r. Ankietowano jednak mamy, które rodziły dzieci w Małopolsce po maju 2013 r. Dlatego nieco słabszy wynik - w zakresie oceny warunków  - odnotowało Centrum Zdrowia Dąbrowa Tarnowska. Tam bowiem remont oddziału, który zdecydowanie poprawił warunki dla mam i dzieci, zakończono w lutym 2016 r. Dąbrowska porodówka zdobyła natomiast bardzo dobre oceny w zakresie przestrzegania podmiotowości pacjentek – drugie miejsce w Małopolsce - oraz informowania pacjentek -  czwarte miejsce na blisko 30 ocenianych placówek.- Mamy nadzieję, iż audyt i wnioski z niego wyprowadzone pomogą nam podnieść, jakość opieki nad rodzącymi w każdym aspekcie, także tym, który został wysoko oceniony przez pacjentki – mówi dyrektor medyczny Centrum Zdrowia Tuchów i Centrum Zdrowia Dąbrowa Tarnowska lek. Wojciech Praefort. Informuje on także, że niebawem zwiększy się dostępność doradców laktacyjnych.

 

Kolejna położna rozpoczęła bowiem odpowiedni cykl szkoleniowy w tym zakresie. - Poprzez szkolenia i warsztaty staramy się wciąż doskonalić dbałość o podmiotowość pacjentek. Sądzimy, że stała się ona  naszym znakiem firmowym – podsumowuje dyrektor medyczny. Organizatorzy kampanii podkreślali, że ranking powstał niejako przy okazji ich działań. Sam projekt „Mamy prawo” skupiał się natomiast na tym,  aby poprawiać jakość i dostępność opieki okołoporodowej w małopolskich szpitalach i oddziałach położniczych, a także zwrócić uwagę na przestrzeganie standardów obowiązujących w tym zakresie.

więcej »

Jak można się przygotować do wyzwań starości? Na symptomy jakich chorób szczególnie zwrócić uwagę? Co zrobić, by opóźnić przebieg pewnych procesów zachodzących w organizmie w określonym wieku? Odpowiedzi na takie pytania padły podczas wykładu inauguracyjnego projektu edukacji zdrowotnej „W sile wieku” realizowanego przez fundację Zdrowym Być. W tuchowskim Domu Kultury wygłosił go lekarz specjalista chorób wewnętrznych Mariusz Plichta.

 

Pierwszy wykład poświęcony był problemom zdrowotnym wieku senioralnego, które pojawiają się stosunkowo często, a nie będą one później szczegółowo omawiane  podczas kolejnych wykładów. - Moją obecność tutaj można wytłumaczyć tym, że opiekuję się obecnie podopiecznymi w dwóch domach spokojnej starości i wiem z praktyki, z czym ludzie w określonym wieku mają największe problemy – mówi lek. Mariusz Plichta.  Podczas prezentacji uczestnicy projektu mogli mu zadawać pytania, z czego korzystali. Poprosili np. o omówienie symptomów mogących wskazywać  na potrzebę wykonania badań w diagnostyce raka jelita grubego.

 

Jak mówi prezes fundacji Zdrowym Być Barbara Malinowska- Fudala osoby w wieku 50+ wciąż mogą się zapisywać do udziału w warsztatach zdrowia, Są one organizowane zarówno w Tuchowie jak i w Wierzchosławicach. Pozostały ostatnie wolne miejsca. W tej sprawie należy telefonować pod numer: 14 6870400. Zapisy nie są natomiast potrzebne do tego, aby uczestniczyć w otwartych wykładach. Wystarczy na nie przyjść. Warto przypomnieć, że mieszkańcy powiatu dąbrowskiego mogą liczyć na organizację bezpłatnego dojazdu na zajęcia z Dąbrowy Tarnowskiej do Wierzchosławic. Pierwszy wierzchosławicki wykład, poświęcony fizjologii starzenia się w piątek  24 czerwca o godz. 15.00 w Centrum Kultury Wsi Polskiej. Wygłosi go lek. specjalista anestezjologii i intensywnej terapii Wojciech Praefort - dyrektor medyczny Centrum Zdrowia Tuchów, przy którym działa Fundacja Zdrowym Być. Dzień później w Wierzchosławicach o godz. 9.00 rozpoczną się warsztaty, które będą wprowadzały uczestników w cykl spotkań. Będzie to także okazja do poznania się i integracji grupy oraz miejsce do wyrażenia swoich oczekiwań i potrzeb dotyczących całego cyklu.  Natomiast w Tuchowie kolejne spotkanie zaplanowano 15 lipca. Będzie ono poświęcone zdrowiu psychicznemu  i zrozumieniu procesów zachodzących w psychice osoby starzejącej się.

 

Dodajmy, że projekt zainaugurowano uroczyście w obecności dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie Wiesławy Iwaniec, która reprezentowała starostę, wiceburmistrza Tuchowa Kazimierza Kurczaba,  i prezesa Centrum Zdrowia Tuchów Tomasza Olszówki. Projekt „W sile wieku – kompleksowa profilaktyka seniorów” jest realizowany dzięki wsparciu Zarządu Województwa Małopolskiego.

więcej »

By cała rodzina mogła się dobrze bawić powinna być zdrowa i czuć się zdrowo. Dlatego właśnie Centrum Zdrowia Tuchów było partnerem V Sanktuaryjnego Festynu Rodzinnego w Tuchowie. Pracowników Centrum Zdrowia Wierzchosławice nie zabrakło z kolei w czasie pikniku rodzinnego w Wierzchosławicach. W obu miejscach personel medyczny wykonywał podstawowe badania diagnostyczne, które pozwalały utwierdzić się w zdrowiu lub szybko rozpocząć właściwą terapię.

 

W Tuchowie odbyło się już piąte spotkanie tego typu przy sanktuarium NNMP, obchodzono zatem mały jubileusz. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, były konkursy, gry i różne quizy. Wśród gości imprezy było wiele rodzin z miasta, a nawet okolicznych miejscowości. Festynowi towarzyszył kiermasz zdrowej żywności. Można było skosztować pysznych wypieków oraz pierogów. Nie zabrakło mięs, podawanych na wiele sposobów, a także smacznych, tradycyjnych lodów. Były prezentacje artystyczne, dla wielu młodych wykonawców pierwsze na deskach dużej sceny oraz rodzinne przejażdżki bryczką. Sporo atrakcji dla najmłodszych dostarczał bajkowy plac zabaw. Po raz kolejny wzorowo sprawdzali się także strażacy. Dla odważnych, przy wykorzystaniu trzydziestometrowej drabiny, przygotowali możliwość obejrzenia wszystkich atrakcji z perspektywy lotu ptaka.

 

Wierzchosławicki piknik integrujący rodziny odbył się na placu obok Centrum Kultury Wsi Polskiej. Tutaj także nie zabrakło ciekawych konkurencji, które stały się  okazją do pogłębienia więzi emocjonalnej rodziców z dziećmi. Był blok animacji dla dzieci z konkursami plastycznymi i malowaniem twarzy. Puszczano duże bańki.  Były gry i zabawy sportowe, pokazy fitness i  judo oraz rodzinny turniej sportowy.

 

Personel medyczny Centrum Zdrowia Wierzchosławice przeprowadzał bezpłatne badania ciśnienia i glukozy. Panie pielęgniarki dla zainteresowanych dokonywały też pomiarów wzrostu i wagi oraz obliczały tak zwany wskaźnik masy ciała BMI. Pozwala się on zorientować, czy nasza dieta oraz styl życia są właściwe, a także czy powinniśmy udać się do specjalisty z prośbą o pomoc.

 

Głównym punktem wieczornych atrakcji w Wierzchosławicach był występ Zespołu Pieśni i Tańca „Swojacy”. Grupa zaprezentowała się w koncercie galowym, przygotowanym specjalnie na Jubileusz 70-ciolecia Zespołu. Atrakcji dopełniły pokaz teatru ognia i zabawa taneczna.

więcej »
Klimatyzowana porodówka środa, 8 cze. 2016

Przyszłe mamy przygotowujące się do porodu w regionie tarnowskim mogą odetchnąć pełną piersią. Na obu salach porodowych w Centrum Zdrowia Tuchów zamontowane zostały urządzenia klimatyzacyjne. Wysokie temperatury nie zagrażają też kobietom po rozwiązaniu. W podobnie urządzenia  wyposażone zostały sale mamy i dziecka. Montaż klimatyzacji był jednym z postulatów wpisywanych przez pacjentki oddziału położniczego do ankiet badania satysfakcji. 

 

- Jestem teraz znacznie spokojniejsza przed porodem. Poprzednie dziecko  rodziłam podczas najcieplejszych letnich dni, kiedy temperatura przekraczała 30 stopni Celsjusza i było to dla mnie dość uciążliwe – mówi pani Edyta z Zakliczyna, które przygotowuje się do porodu córeczki.  – Zdarza się, że na sali porodowej kobiety spędzają rzeczywiście  wiele godzin, dlatego istotne jest, aby zapewnić im jak najbardziej komfortowe warunki. Jest to także bardzo ważne dla towarzyszącego rodzącym personelu: lekarzy, położnych czy pielęgniarek – tłumaczy lekarz specjalista ginekolog-położnik Szczepan Bartkiewicz - ordynator tuchowskiego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

 

Warto podkreślić, że pomimo remontu pacjentki przyjmowane były do porodu bez żadnych ograniczeń. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku w tuchowskiej porodówce przyszło na świat blisko 600 dzieci.

 

Montaż urządzeń klimatyzacyjnych kosztował ponad 20 tysięcy złotych. Dzięki sprawności wykonawcy udało się to zrobić przy zachowaniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego pacjentek i ich dzieci.

 

- Jednak to nie koniec inwestycji. Po położnictwie w kolejnym etapie klimatyzacja ma się pojawić na piętrze budynku szpitala, w części zajmowanej przez oddział ginekologiczny – zapowiada dyrektor operacyjny spółki Marcin Tabiś.  Dodaje on także, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie  pomieszczeń wymagających wysokiego stopnia jałowości instalacja klimatyzacji wymagała zapewnienia wysokiej jakości nawiewanego powietrza, poprzez zastosowanie tak zwanych filtrów absolutnych.

więcej »

Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o.
33-170 Tuchów ul. Szpitalna 1
Sekretariat
Tel. 14 65 35 101
Fax.14 65 35 104

Zapewniające intymność, komfortowe i bardzo dobrze wyposażone. Takie są nowe sale oddziału położniczego i neonatologicznego Centrum Zdrowia Tuchów.

 

Od 13 października będą już z nich korzystały młode matki. Otwarcie oddziałów oznacza zakończenie realizacji jednego z największych projektów inwestycyjnych ostatnich lat w Tuchowie pod hasłem „Nowoczesn

Bezpieczne wykonywane przy użyciu pierwszego w regionie, bardzo dokładnego, aparatu cyfrowego z niską dawką promieniowania RTG. Panie pomiędzy 50 a 69. rokiem życia mogą je wykonać bezpłatnie,  aby potwierdzić, że są zdrowe.

Centrum Zdrowia Tuchów  w ramach Zespołu Chirurgii Jednego Dnia wykonuje zabiegi polegające na usunięciu trzeciego migdałka. Operacje usunięcia trzeciego migdałka w Centrum Zdrowia Tuchów wykonują lekarze z wieloletnim stażem: lek. med. Roman Drążek - specjalista otolaryngolog i foniatra oraz lek. med. Przemysław Jarmoliński - specjalista otolaryngolog i audiolog.  Zabiegi wykonywane są bezpłatnie w ramach kontraktu  z Narodowym Fun

Zabiegi usuwania zaćmy nowoczesną metodą fakoemulsyfikacji przeprowadza lek. med. Adam Słoka - specjalista w zakresie okulistyki. Posiadamy nowoczesny sprzęt, proponujemy  krótkie terminy, wykorzystujemy amerykańskie soczewki.  

 

 

 

 


To, co nas wyróżnia:

 

  • Wysokiej klasy specjaliści

Pracownia Tomografii Komputerowej jest najnowocześniejszym oddziałem diagnostycznym w Centrum Zdrowia Tuchów. Wyposażona została, w najlepszy w swojej klasie, 16-rzędowy tomograf Toshiba Aquilion wraz z dwumonitorową stacją lekarską i automatyczną strzykawką. Wielorzędowy tomograf zapewnia optymalne parametry skanowania, minimalną w pełni bezpieczną dla Pacjenta, dawkę promieniowania rentgenowskiego or

Rejestracja elektroniczna:
- wpisz swoje dane kontaktowe
- kliknij "wyślij"
- skonktaktujemy się z Tobą aby umówić się na najlepszy dla Ciebie termin