MENU:
AKTUALNOŚCI

Witamy na stronie "Centrum Zdrowia Tuchów".

Kolejna inicjatywa dotycząca poprawy jakości powietrza na Pogórzu. Tym razem chodzi o atmosferę, którą oddychają dzieci. W Tuchowie jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w sezonie grzewczym zdarza się bowiem, że powietrze przekracza dopuszczalne normy także w pomieszczeniach. Zakup oczyszczaczy powietrza do wszystkich szkół, przedszkoli i żłobków zakłada akcja realizowana przez Kolację dla czystego powietrza, której członkiem jest Centrum Zdrowia Tuchów.

Projekt „Zdrowy uczeń w czystym powietrzu!” zainicjowała grupa Powietrze Tuchów – Stowarzyszenie Eko Aura Małopolska. Dotychczas przy pomocy partnerów akcji pozyskano osiem oczyszczaczy powietrza. Potrzeba jeszcze                co najmniej dwunastu takich urządzeń. Dlatego ruszamy z akcją crowdfundingową – tłumaczy Sławomir Mikos ze Stowarzyszenia.  - Lato szybko przeminie, dni będą coraz zimniejsze. Ruszy sezon grzewczy a nieumiejętne palenie w piecach, spalanie śmieci i węgla złej jakości spowoduje, że pojawią się ogromne ilości dławiącego dymu, a w rezultacie smogu. Chcemy zabezpieczyć przed nim chociaż nasze dzieci – dodaje członek grupy.

Przypomnijmy, że jednym z działań realizowanych w ramach koalicji przez Centrum Zdrowia Tuchów  jest program badań spirometrycznych. Mieszkańcy Tuchowa i osoby często przebywające w mieście mogą bezpłatnie w przychodni CZT wykonać badanie służące diagnozowaniu zmian w płucach i oskrzelach.  Takie badania były realizowane także podczas imprez plenerowych – festiwalu zdrowia 3Maj się zdrów oraz podczas Zdrowego powitania wiosny, czyli cyklu badań profilaktycznych w jednym z domów handlowych. W sumie w ramach tych działań od podpisania Koalicji na rzecz czystego powietrza przebadanych zostało ponad 70 osób.  Warto dodać, że kiedy wyniki są niepokojące pacjenci - po skorzystaniu z porady lekarskiej i uzyskaniu skierowania – wykonują dalsze badania diagnostyczne.

W inicjatywę dotyczącą poprawy stanu powietrza, którym oddychają najmłodsi mogą się włączyć wszyscy zainteresowani. Zarówno osoby fizyczne, jak  i właściciele firm. Więcej o akcji można przeczytać na stronie: http://www.powietrzetuchow.pl/oczyszczacze/ .

więcej »

Organizator pierwszego w Tarnowie oddziału intensywnej opieki i patologii noworodka, doświadczony specjalista, któremu uratowanie życia zawdzięcza wiele nowonarodzonych dzieci, dr n. med. Wiesław Olechowski został pracownikiem Oddziału Neonatologii Centrum Zdrowia Tuchów.  Będzie pełnił funkcję konsultanta merytorycznego. To kolejne wzmocnienie tuchowskiego Szpitala Rodzinnego, po uzyskaniu drugiego stopnia referencyjności, umożliwiającego zabezpieczenie kobiet w ciąży zagrożonej oraz intensywną opiekę nad wcześniakami i noworodkami.

Dr Olechowski posiada specjalizację zarówno z zakresu neonatologii, jak i pediatrii. Jak sam mówi do wyboru specjalizacji po studiach, które ukończył w 1983 r. na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie doszło nieco przypadkowo. - Chciałem być ginekologiem, ale nie było akurat wolnych etatów, więc zostałem pediatrą- neonatologiem, bo to specjalność blisko związana z położnictwem - wspomina. Specjalizację drugiego stopnia z pediatrii dr Olechowski otrzymał w 1991 roku. Wciąż kontynuował edukację, by w 1993 roku zostać specjalistą drugiego stopnia z neonatologii. W 2008 roku przedstawił komisji egzaminacyjnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego rozprawę doktorską, której promotorem był prof. dr med. Ryszard Lauterbach. Badał w niej relacje podatności układu oddechowego noworodków po przebyciu niewydolności oddechowej z ryzykiem wystąpienia zaburzeń oddechowych w późniejszym okresie życia.  Prócz oceny rozwoju i patologii okresu noworodkowego, a także  chorób wieku dziecięcego zajmuje się też zagadnieniami nietolerancji i alergii pokarmowej. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Lekarskiego przyznał mu odznakę „Bene Meritus”  - dobrze zasłużony. - Po obejrzeniu Oddziałów Neonatologii i Położnictwa jestem pozytywnie zaskoczony panującymi tutaj warunkami, komfortem, który zapewniono pacjentkom, estetyką wyposażenia i wystroju wnętrz. Podobnie jak w Dąbrowie Tarnowskiej oddziały prezentują solidny europejski poziom, zarówno pod względem doboru bardzo dobrych specjalistów, jak i nowoczesnego wyposażenia.– mówi dr Olechowski. 

Przypomnijmy, że przyznanie drugiego stopnia referencyjności od stycznia bieżącego roku przyniosło potwierdzenie ciągłej poprawy jakości opieki nad noworodkami  w Centrum Zdrowia Tuchów i Centrum Zdrowia Dąbrowa Tarnowska. Oddziały neonatologii w obu miastach uzyskały możliwość przyjmowania porodów niestandardowych. Zmiany, których dokonano na oddziałach rozpoczęły się od remontów. Najpierw zmodernizowano Oddział Neonatologii w Tuchowie, wyposażając go w nowoczesny sprzęt. Powstała tu sala intensywnej terapii i nadzoru nad noworodkiem oraz wcześniakiem.  Następnie - według podobnych standardów  - przeprowadzono prace remontowe w Dąbrowie Tarnowskiej. Systematyczne szkolenia przechodził także personel obu oddziałów, co w rezultacie poprawiło możliwość monitorowania bezpieczeństwa noworodków.

więcej »

Poprawa samopoczucia Pacjentów, ich samooceny, funkcjonowania społecznego  i zaradności życiowej oraz redukcja objawów chorób. Takie są główne cele działania Oddziału Psychiatrii Dziennej, działającego w Ośrodku Psychoterapii Centrum Zdrowia Tuchów. Placówka obchodzi właśnie piątą rocznice powstania. Jak podkreślają Pacjenci skutecznie pomaga w  uzyskaniu profesjonalnej, kompleksowej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego  na obszarze ziemskiego powiatu tarnowskiego. Ośrodek Psychoterapii przyjął dotychczas ponad 5 tys. pacjentów, którym udzielił ponad 17 tys. porad. 

 

Do Oddziału Psychiatrii Dziennej trafiają chorzy, którzy nie wymagają całodobowej hospitalizacji. Zazwyczaj są to osoby, które - w wyniku problemów natury psychicznej - mają trudności we właściwym funkcjonowaniu w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, czy zawodowym. Przyczyną może być przeżycie ciężkiego stresu, stany lękowo-depresyjne lub kryzys psychotyczny. Wśród pacjentów są osoby chorujące na schizofrenie, depresję, chorobę afektywną dwubiegunową, nerwicę lękową, zaburzenia osobowości oraz problemy związane z okresem starzenia się. Spora grupa pacjentów to osoby po leczeniu szpitalnym, które potrzebują pomocy w powrocie do środowiska i pełnienia ról rodzinnych, społecznych czy zawodowych. Pobyt w Oddziale dysponującym 12 miejscami jest bezpłatny dla Pacjenta,  wymagane jest skierowanie od lekarza POZ lub lekarza psychiatry. W skład zespołu terapeutycznego wchodzą: lekarz psychiatra, pielęgniarka, psychologowie oraz terapeuta zajęciowy. Oddział zapewnia farmakoterapię, psychoterapię oraz takie formy leczenia jak: arteterapia, muzykoterapia psychoedukacja, psychorysunek, kolaż, relaksacja, oraz terapia zajęciowa , a nawet gimnastyka. W ramach zajęć odbywają się  treningi umiejętności społecznych: komunikacji, motywacji, asertywności. Praca z Pacjentami jest realizowana na zasadach społeczności terapeutycznej, w małej grupie. Długość leczenia jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i przebiega według indywidualnego planu terapii. Jednym z podstawowych założeń funkcjonowania placówki jest bezpieczeństwo Pacjentów i objęcie tajemnicą  informacji, uzyskanych podczas terapii. Dotychczas z leczenia w Oddziale Psychiatrii Dziennej skorzystało ponad 200 osób.

 

W Ośrodku Psychoterapii działają również Poradnia Zdrowia Psychicznego, Zespół Leczenia Środowiskowego i Poradnia Psychologiczna. Ponadto w ramach kontraktu z NFZ chorzy mogą szukać pomocy w Poradni Leczenia Uzależnień oraz Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia. W realizację dodatkowych programów terapeutycznych dla osób uzależnionych włączają się  samorządy: Tuchowa, Cieżkowic, Gromnika, Szerzyn, Pleśnej,  Ryglic i Rzepiennika Strzyżewskiego.

więcej »
Ogłoszenie - HPVpiątek, 14 lip. 2017

W 2030 roku osoby powyżej 65. roku życia stanowić będą niemal jedną czwartą liczby ludności Polski – wynika z szacunków GUS. Nadal będzie więc rosła grupa osób wymagających opieki długoterminowej. Już korzysta z niej rocznie ponad 40 tys. pacjentów. Realizację takich świadczeń w zakresie Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej rozpoczęło właśnie Centrum Zdrowia Tuchów.

 

Nowy rodzaj świadczeń obejmuje opiekę nad przewlekle i somatycznie chorymi przebywającymi w domu, którzy nie są zdolni do samopielęgnacji. Dotyczy to osób, które nie wymagają hospitalizacji, ale ze względu na problemy zdrowotne potrzebują systematycznej opieki pielęgniarskiej. Podstawowym warunkiem kwalifikacji, prócz skierowania lekarza pierwszego kontaktu, jest sprawność do 40 pkt w tak zwanej skali Barthel. Charakteryzuje ona osoby całkowicie niesamodzielne przy podstawowych czynnościach jak: spożywanie posiłków, ubieranie się czy utrzymywanie higieny osobistej.

 

W praktyce pielęgniarka opieki długoterminowej domowej ustala z pacjentem, lub jego opiekunem czy rodziną termin pierwszej wizyty, w trakcie której dokonuje oceny stanu pacjenta według skali Barthel. Ustala także plan opieki              w oparciu o rozpoznane problemy pielęgnacyjne i zapoznaje z nimi rodzinę. Następnie wykonuje czynności zgodne z planem opieki danego pacjenta  od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 – 20:00. Wizyty odbywają się we wskazanych terminach nie mniej niż 4 razy w tygodniu. 

 

Prócz realizacji planu opieki pielęgniarka realizuje także edukację zdrowotną pacjenta oraz członków jego rodziny. Jej praca obejmuje ponadto przygotowanie świadczeniobiorcy i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowania umiejętności, w zakresie radzenia sobie z niesprawnością. Świadczy także pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji pacjenta w domu.

 

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa udzielana jest osobom, które nie korzystają w tym samym czasie z domowej opieki dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, hospicjum domowego, stacjonarnego zakładu opiekuńczego i nie są w ostrej fazie choroby psychicznej. Szczegółowe informacje oraz zapisy do kolejki oczekujących pod nr tel. 795 527 289.

więcej »
Świadczenia w CZT bez zmianśroda, 28 cze. 2017

W związku z pytaniami od Pacjentów informujemy, że pomimo, iż Centrum Zdrowia Tuchów nie znalazło się na liście placówek, zakwalifikowanych do sieci szpital pracuje normalnie.  Świadczenia medyczne udzielane są we wszystkich dotychczasowych obszarach, w myśl umów podpisanych z NFZ. Zgodnie z zapewnieniami NFZ w najbliższym czasie ogłoszone zostaną nowe konkursy na kontynuację świadczeń na kolejne cztery lata.

 

Wyłącznym powodem niezakwalifikowania szpitala do sieci jest fakt, iż funkcjonująca w Tuchowie Izba Przyjęć nie posiada kontraktu na realizowane świadczenia, a tym samym nie jest finansowana przez NFZ. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do zbliżających się postępowań konkursowych. Inwestycje zrealizowane w szpitalu oraz wieloletnie doświadczenie w udzielaniu świadczeń, a także uznanie w oczach Pacjentów i deklaracje NFZ pozwalają nam z optymizmem oczekiwać rozstrzygnięć konkursu. Szpital w Tuchowie pracuje zatem bez jakichkolwiek zakłóceń, na dotychczasowych zasadach.

więcej »

40 lat pracy w służbie zdrowia. 30 lat w Centrum Zdrowia Tuchów. Tysiące przebadanych uczniów i tych, którym trzeba było udzielić pomocy. Pielęgniarka medycyny szkolnej Krystyna Nalepka, pracująca ostatnio w Szkole Podstawowej w Tuchowie, odeszła na emeryturę ze względu na osiągnięcie wieku, uprawniającego ją do osiągania świadczeń.

 

W tej pracy wymagana jest samodzielność i dyscyplina. Pielęgniarki pracują bowiem w środowisku szkolnym, a oceniane są głownie efekty ich pracy. Nie można sobie pozwolić na okresy mniejszej aktywności, ponieważ zadań jest sporo. Należy do nich wykonywanie badań bilansowych, diagnozujących stan zdrowia uczniów według ściśle określonych parametrów, ale też udzielanie pomocy doraźnej. Pielęgniarka szkolna odpowiada także za promocję zdrowia, zapobiega próchnicy zębów poprzez ich fluoryzację, wykonuje przeglądy czystościowe oraz przygotowuje dokumentację statystyczną. Pani Krystyna  – jak deklaruje - lubiła swoją pracę, bo lubiła uczniów. Pomimo, że panuje powszechne przekonanie, iż w szkole pracuje się coraz trudniej potrafiła znaleźć wspólny język z młodymi ludźmi.

 

Swoją przygodę z medycyną rozpoczęła w 1977 roku po ukończeniu Medycznego Studium Zawodowego w Tarnowie. Przez pierwszych dziesięć lat pracowała w Brzesku, następnie zatrudniona została w Tuchowie. Pielęgniarka naczelna CZT Krystyna Korzeniowska podkreśla jej gotowość do ciągłego poszerzania kompetencji. – Chętnie uczestniczyła w różnego rodzaju kursach. Nawet wiedząc już o odejściu na emeryturę postanowiła przypomnieć sobie umiejętności niezbędne na pierwszej linii zabezpieczenia medycznego czyli w środowisku szkolnym i zaliczyła kurs z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Krystyna Nalepka dała się też poznać jako osoba otwarta na nowe wyzwania i koleżeńska. Podczas wakacji, kiedy w szkole nie było uczniów, zastępowała koleżanki z przychodni wyjeżdzające na urlop. Nigdy nie odmawiała pomocy, nawet jeśli zakres zleconych zadań wymagał wykształcenia nowych umiejętności. Pani Krystyno za wszystkie te lata, starania i trud bardzo serdecznie dziękujemy.

więcej »

Osiąganie sukcesu jest bardzo proste, każdy może to zrobić. Wystarczy pamiętać o kilku zasadach. Takie przekonanie przestawił podczas pierwszej konferencji TEDx Tarnów Michał Leszek - twórca marki Kruger&Matz. Impreza, której oficjalnym partnerem było Centrum Zdrowia Tuchów, poświęcona była tak zwanym ideom wartym propagowania. Zaproszeni prelegenci w tarnowskim teatrze przedstawiali zakwalifikowanym uczestnikom kilkunastominutowe wystąpienia. Niebawem mają być one udostępnione bezpłatnie na witrynie TED.com oraz na kanale TEDTalk w serwisie YouTube.

 

Jednym z przywilejów sukcesu jest to, że ludzie chcą cię słuchać. Bardzo mi się to podoba, bo lubię mówić. Tak rozpoczął swoją prezentację prelegent nazywany polskim Steve Jobsem, , z coraz większym powodzeniem sprzedający telewizory, telefony, sprzęt audio i laptopy. Michał Leszek porównywał sytuacje człowieka, który chce odnieść sukces z dzieckiem, uczącym się chodzić.  - Wszystkim na tej sali się to udało, podobnie może być z sukcesem – przekonywał. Proponował systematyczne działanie i pełne skupienie uwagi na zamierzonym celu. Radził także, aby nie zrażać się trudnościami, które zazwyczaj pojawiają się na drodze.  Ciekawie o sztucznej inteligencji mówił Michał Wójcik, tegoroczny absolwent III LO w Tarnowie, który stanął na podium RobotChallenge – międzynarodowych zawodów robotów. W Wiedniu prezentował własne rozwiązania układu sterującego ruchem skonstruowanego przez siebie robota. Porównywał system nawigacji urządzenia do układu nerwowego człowieka. Zależność została oparta o założenie nagradzania sukcesów dodatkowymi informacjami, dostarczanymi systemowi elektronicznemu. Warto dodać, że Michał Wójcik po dwukrotnych sukcesach w czasie Olimpiady Astronomicznej w kraju był też uczestnikiem międzynarodowej Olimpiady Astronomicznej w Indiach.

 

W przerwie konferencji Katarzyna Górska podczas performanceu pod hasłem ArsTechne zaserwowała gościom konferencji sporą dawkę rytmicznej muzyki eksperymentalnej. Połączenie kilkunastu kineskopowych monitorów  z muzycznymi wzmacniaczami pozwoliło na emitowanie wizualnej wersji dźwięku, w podziale na określone częstotliwości.  Przypomnijmy, że celem TEDx było inspirowanie do propagowania nauki oraz zmiany rzeczywistości, poprzez działania na rzecz rozwoju osobistego i wzmacniania  lokalnych społeczności.

więcej »

Czy przyszłość staje się teraz? Czy będzie tym, co dopiero się wydarzy? Na takie pytania odpowiedzi poszukają naukowcy, przedsiębiorcy z branży technologicznej, ludzie zajmujący się filmem, animatorzy wywodzący się z różnych środowisk. Spotkają się podczas pierwszej konferencji TEDx Tarnów 24 czerwca w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.

 

Zainteresowanie spotkaniem jest tak duże, że przed kilkunastoma dniami zamknięto listę gości. Centrum Zdrowia Tuchów jest partnerem przedsięwzięcia i dołącza do grona takich marek jak Google, które patronują konferencjom tego typu. TED jest organizacją non-profit, zajmującą się tak zwanymi: ideami wartymi propagowania . Pomysł narodził się przed laty w Kalifornii, gdzie regularnie organizowano czterodniową konferencję. Obecnie TED obejmuje wiele projektów wspierających idee, zmieniające świat. Podczas konferencji zaproszeni myśliciele i działacze przedstawiają osiemnastominutowe wystąpienia, które są następnie udostępniane bezpłatnie na witrynie TED.com oraz na kanale TEDTalk w serwisie YouTube. Celem jest inspirowanie ludzi do propagowania nauki, jak również do zmiany otaczającej rzeczywistości, poprzez działania na rzecz rozwoju osobistego oraz wzmacniania  lokalnych społeczności. Organizatorzy deklarują, że ich zamiarem jest, aby inspiracje, które przyjdą do miasta z zewnątrz, przemieniły się w czyny. Podkreślają, że najważniejszym potencjałem miasta byli, są i będą ludzie.

 

Wśród prelegentów spotkania znaleźli się: Michał Leszek, twórca marki Kruger&Matz, który zajmująco potrafi opowiadać o pasji tworzenia, fascynacji, podejściu do marketingu i biznes, a także o świadomym wyborze drogi życiowej czy Piotr Sułkowski – doktor habilitowany nauk fizycznych, specjalizuje się w kwantowej teorii pola i teorii strun oraz w biofizyce. Jest on także pracownikiem naukowy, w California Institute of Technology , a w ramach   popularyzacji nauki koordynuje projekt „Zapytaj fizyka", w którym badacze odpowiadają na pytania internautów, a wybitni naukowcy wygłaszają wykłady popularnonaukowe.

 

W programie konferencji znalazł się także performance Katarzyny Górskiej zatytułowany ArsTechne, w którym biorąc pod uwagę dotychczasowe dokonania autorki można się spodziewać połączenie eksperymentalnej muzyki elektronicznej z wizualizacją, generowaną  przy użyciu fal dźwiękowych. Konferencję zakończy AfterParty.

więcej »

Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o.
33-170 Tuchów ul. Szpitalna 1
Sekretariat
Tel. 14 65 35 101
Fax.14 65 35 104

Zapewniające intymność, komfortowe i bardzo dobrze wyposażone. Takie są nowe sale oddziału położniczego i neonatologicznego Centrum Zdrowia Tuchów.

 

Od 13 października będą już z nich korzystały młode matki. Otwarcie oddziałów oznacza zakończenie realizacji jednego z największych projektów inwestycyjnych ostatnich lat w Tuchowie pod hasłem „Nowoczesn

Bezpieczne wykonywane przy użyciu pierwszego w regionie, bardzo dokładnego, aparatu cyfrowego z niską dawką promieniowania RTG. Panie pomiędzy 50 a 69. rokiem życia mogą je wykonać bezpłatnie,  aby potwierdzić, że są zdrowe.

Centrum Zdrowia Tuchów  w ramach Zespołu Chirurgii Jednego Dnia wykonuje zabiegi polegające na usunięciu trzeciego migdałka. Operacje usunięcia trzeciego migdałka w Centrum Zdrowia Tuchów wykonują lekarze z wieloletnim stażem: lek. med. Urszula Horbacewicz - specjalista otolaryngolog oraz lek. med. otolaryngolog i specjalista audiolog - Przemysław Jarmoliński.  Zabiegi wykonywane są bezpłatnie w ramach kontraktu  z Narodowym Fundusz

Zabiegi usuwania zaćmy nowoczesną metodą fakoemulsyfikacji przeprowadza lek. med. Adam Słoka - specjalista w zakresie okulistyki. Posiadamy nowoczesny sprzęt, proponujemy  krótkie terminy, wykorzystujemy amerykańskie soczewki.  

 

 

 

 


To, co nas wyróżnia:

 

  • Wysokiej klasy specjaliści

Pracownia Tomografii Komputerowej jest najnowocześniejszym oddziałem diagnostycznym w Centrum Zdrowia Tuchów. Wyposażona została, w najlepszy w swojej klasie, 16-rzędowy tomograf Toshiba Aquilion wraz z dwumonitorową stacją lekarską i automatyczną strzykawką. Wielorzędowy tomograf zapewnia optymalne parametry skanowania, minimalną w pełni bezpieczną dla Pacjenta, dawkę promieniowania rentgenowskiego or

Rejestracja elektroniczna:
- wpisz swoje dane kontaktowe
- kliknij "wyślij"
- skonktaktujemy się z Tobą aby umówić się na najlepszy dla Ciebie termin