MENU:
AKTUALNOŚCI

Witamy na stronie "Centrum Zdrowia Tuchów".

Świadczenia w CZT bez zmianśroda, 28 cze. 2017

W związku z pytaniami od Pacjentów informujemy, że pomimo, iż Centrum Zdrowia Tuchów nie znalazło się na liście placówek, zakwalifikowanych do sieci szpital pracuje normalnie.  Świadczenia medyczne udzielane są we wszystkich dotychczasowych obszarach, w myśl umów podpisanych z NFZ. Zgodnie z zapewnieniami NFZ w najbliższym czasie ogłoszone zostaną nowe konkursy na kontynuację świadczeń na kolejne cztery lata.

 

Wyłącznym powodem niezakwalifikowania szpitala do sieci jest fakt, iż funkcjonująca w Tuchowie Izba Przyjęć nie posiada kontraktu na realizowane świadczenia, a tym samym nie jest finansowana przez NFZ. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do zbliżających się postępowań konkursowych. Inwestycje zrealizowane w szpitalu oraz wieloletnie doświadczenie w udzielaniu świadczeń, a także uznanie w oczach Pacjentów i deklaracje NFZ pozwalają nam z optymizmem oczekiwać rozstrzygnięć konkursu. Szpital w Tuchowie pracuje zatem bez jakichkolwiek zakłóceń, na dotychczasowych zasadach.

więcej »

40 lat pracy w służbie zdrowia. 30 lat w Centrum Zdrowia Tuchów. Tysiące przebadanych uczniów i tych, którym trzeba było udzielić pomocy. Pielęgniarka medycyny szkolnej Krystyna Nalepka, pracująca ostatnio w Szkole Podstawowej w Tuchowie, odeszła na emeryturę ze względu na osiągnięcie wieku, uprawniającego ją do osiągania świadczeń.

 

W tej pracy wymagana jest samodzielność i dyscyplina. Pielęgniarki pracują bowiem w środowisku szkolnym, a oceniane są głownie efekty ich pracy. Nie można sobie pozwolić na okresy mniejszej aktywności, ponieważ zadań jest sporo. Należy do nich wykonywanie badań bilansowych, diagnozujących stan zdrowia uczniów według ściśle określonych parametrów, ale też udzielanie pomocy doraźnej. Pielęgniarka szkolna odpowiada także za promocję zdrowia, zapobiega próchnicy zębów poprzez ich fluoryzację, wykonuje przeglądy czystościowe oraz przygotowuje dokumentację statystyczną. Pani Krystyna  – jak deklaruje - lubiła swoją pracę, bo lubiła uczniów. Pomimo, że panuje powszechne przekonanie, iż w szkole pracuje się coraz trudniej potrafiła znaleźć wspólny język z młodymi ludźmi.

 

Swoją przygodę z medycyną rozpoczęła w 1977 roku po ukończeniu Medycznego Studium Zawodowego w Tarnowie. Przez pierwszych dziesięć lat pracowała w Brzesku, następnie zatrudniona została w Tuchowie. Pielęgniarka naczelna CZT Krystyna Korzeniowska podkreśla jej gotowość do ciągłego poszerzania kompetencji. – Chętnie uczestniczyła w różnego rodzaju kursach. Nawet wiedząc już o odejściu na emeryturę postanowiła przypomnieć sobie umiejętności niezbędne na pierwszej linii zabezpieczenia medycznego czyli w środowisku szkolnym i zaliczyła kurs z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Krystyna Nalepka dała się też poznać jako osoba otwarta na nowe wyzwania i koleżeńska. Podczas wakacji, kiedy w szkole nie było uczniów, zastępowała koleżanki z przychodni wyjeżdzające na urlop. Nigdy nie odmawiała pomocy, nawet jeśli zakres zleconych zadań wymagał wykształcenia nowych umiejętności. Pani Krystyno za wszystkie te lata, starania i trud bardzo serdecznie dziękujemy.

więcej »

Osiąganie sukcesu jest bardzo proste, każdy może to zrobić. Wystarczy pamiętać o kilku zasadach. Takie przekonanie przestawił podczas pierwszej konferencji TEDx Tarnów Michał Leszek - twórca marki Kruger&Matz. Impreza, której oficjalnym partnerem było Centrum Zdrowia Tuchów, poświęcona była tak zwanym ideom wartym propagowania. Zaproszeni prelegenci w tarnowskim teatrze przedstawiali zakwalifikowanym uczestnikom kilkunastominutowe wystąpienia. Niebawem mają być one udostępnione bezpłatnie na witrynie TED.com oraz na kanale TEDTalk w serwisie YouTube.

 

Jednym z przywilejów sukcesu jest to, że ludzie chcą cię słuchać. Bardzo mi się to podoba, bo lubię mówić. Tak rozpoczął swoją prezentację prelegent nazywany polskim Steve Jobsem, , z coraz większym powodzeniem sprzedający telewizory, telefony, sprzęt audio i laptopy. Michał Leszek porównywał sytuacje człowieka, który chce odnieść sukces z dzieckiem, uczącym się chodzić.  - Wszystkim na tej sali się to udało, podobnie może być z sukcesem – przekonywał. Proponował systematyczne działanie i pełne skupienie uwagi na zamierzonym celu. Radził także, aby nie zrażać się trudnościami, które zazwyczaj pojawiają się na drodze.  Ciekawie o sztucznej inteligencji mówił Michał Wójcik, tegoroczny absolwent III LO w Tarnowie, który stanął na podium RobotChallenge – międzynarodowych zawodów robotów. W Wiedniu prezentował własne rozwiązania układu sterującego ruchem skonstruowanego przez siebie robota. Porównywał system nawigacji urządzenia do układu nerwowego człowieka. Zależność została oparta o założenie nagradzania sukcesów dodatkowymi informacjami, dostarczanymi systemowi elektronicznemu. Warto dodać, że Michał Wójcik po dwukrotnych sukcesach w czasie Olimpiady Astronomicznej w kraju był też uczestnikiem międzynarodowej Olimpiady Astronomicznej w Indiach.

 

W przerwie konferencji Katarzyna Górska podczas performanceu pod hasłem ArsTechne zaserwowała gościom konferencji sporą dawkę rytmicznej muzyki eksperymentalnej. Połączenie kilkunastu kineskopowych monitorów  z muzycznymi wzmacniaczami pozwoliło na emitowanie wizualnej wersji dźwięku, w podziale na określone częstotliwości.  Przypomnijmy, że celem TEDx było inspirowanie do propagowania nauki oraz zmiany rzeczywistości, poprzez działania na rzecz rozwoju osobistego i wzmacniania  lokalnych społeczności.

więcej »

Czy przyszłość staje się teraz? Czy będzie tym, co dopiero się wydarzy? Na takie pytania odpowiedzi poszukają naukowcy, przedsiębiorcy z branży technologicznej, ludzie zajmujący się filmem, animatorzy wywodzący się z różnych środowisk. Spotkają się podczas pierwszej konferencji TEDx Tarnów 24 czerwca w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.

 

Zainteresowanie spotkaniem jest tak duże, że przed kilkunastoma dniami zamknięto listę gości. Centrum Zdrowia Tuchów jest partnerem przedsięwzięcia i dołącza do grona takich marek jak Google, które patronują konferencjom tego typu. TED jest organizacją non-profit, zajmującą się tak zwanymi: ideami wartymi propagowania . Pomysł narodził się przed laty w Kalifornii, gdzie regularnie organizowano czterodniową konferencję. Obecnie TED obejmuje wiele projektów wspierających idee, zmieniające świat. Podczas konferencji zaproszeni myśliciele i działacze przedstawiają osiemnastominutowe wystąpienia, które są następnie udostępniane bezpłatnie na witrynie TED.com oraz na kanale TEDTalk w serwisie YouTube. Celem jest inspirowanie ludzi do propagowania nauki, jak również do zmiany otaczającej rzeczywistości, poprzez działania na rzecz rozwoju osobistego oraz wzmacniania  lokalnych społeczności. Organizatorzy deklarują, że ich zamiarem jest, aby inspiracje, które przyjdą do miasta z zewnątrz, przemieniły się w czyny. Podkreślają, że najważniejszym potencjałem miasta byli, są i będą ludzie.

 

Wśród prelegentów spotkania znaleźli się: Michał Leszek, twórca marki Kruger&Matz, który zajmująco potrafi opowiadać o pasji tworzenia, fascynacji, podejściu do marketingu i biznes, a także o świadomym wyborze drogi życiowej czy Piotr Sułkowski – doktor habilitowany nauk fizycznych, specjalizuje się w kwantowej teorii pola i teorii strun oraz w biofizyce. Jest on także pracownikiem naukowy, w California Institute of Technology , a w ramach   popularyzacji nauki koordynuje projekt „Zapytaj fizyka", w którym badacze odpowiadają na pytania internautów, a wybitni naukowcy wygłaszają wykłady popularnonaukowe.

 

W programie konferencji znalazł się także performance Katarzyny Górskiej zatytułowany ArsTechne, w którym biorąc pod uwagę dotychczasowe dokonania autorki można się spodziewać połączenie eksperymentalnej muzyki elektronicznej z wizualizacją, generowaną  przy użyciu fal dźwiękowych. Konferencję zakończy AfterParty.

więcej »

Preferencje przy studiach i uzupełnianiu wykształcenia, możliwość przygotowania specjalnych szkoleń pod potrzeby szpitala oraz  prezentowania oferty spółki podczas Dni Kariery Collegium Medicum  Uniwersytetu Jagiellońskiego. Takie preferencje daje Centrum Zdrowia Tuchów przystąpienie do Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących. Spółka znalazła się wśród podmiotów leczniczych z województwa małopolskiego,  które podpisały porozumienie w tej sprawie. W Sali Senackiej Collegium Nowodworskiego podpis pod dokumentem zawiązującym sieć złożył prezes spółki Tomasz Olszówka. 

 

W myśl porozumienia studenci i absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum odbywać będą praktyki i staże studenckie w placówkach zrzeszonych w sieci. Dodatkowo porozumienie pozwoli pozyskać bazę kliniczną do wspólnej realizacji badań naukowych. Centrum Zdrowia Tuchów może ponadto skierować trzech pracowników na kursy kształcenia podyplomowego, prowadzonego przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ na każdy rok współpracy. Przewidziano też preferencyjne zasady uczestnictwa pracowników szpitala w studiach doktoranckich, jak również w studiach podyplomowych, prowadzonych przez UJ Collegium Medicum. W dokumencie zapisano także możliwość przygotowania specjalnych szkoleń przez UJ Collegium Medicum w zakresie kształcenia podyplomowego dla pracowników CZT. Podmioty zrzeszone w sieci mogą używać logo UJ Collegium Medicum, w celu oznaczenia swoich budynków, jako współuczestniczących w szkoleniu kadry. 

 

Prócz Centrum Zdrowia Tuchów do sieci weszło także 10 innych placówek służby zdrowia.  Z ramienia UJ CM umowę podpisali prorektor UJ ds. CM prof. Tomasz Grodzicki oraz pełnomocnik rektora UJ ds. klinicznych w Collegium Medicum prof. Jerzy Wordliczek.

więcej »
Targowa frekwencja dopisała poniedziałek, 19 cze. 2017

Byli goście zainteresowani głównie konferencją dietetyczną, nie brakowało  tych, którzy przyszli na badania, wybraną prelekcję, czy po to, aby zobaczyć konkretne stoisko. Około południa targowe ekspozycje oglądało 150 osób. - Jesteśmy zadowoleni z imprezy i zamierzamy w ramach stowarzyszenia powtarzać działania tego typu. W ten sposób  I Tarnowskie Targi Mama & Dziecko podsumowuje Iwona Wróbel-Przebięda ze Stowarzyszenia Mamy Tarnów. Centrum Zdrowia Tuchów jako partner imprezy wykonywało badania USG 4D dla kobiet w ciąży.    

 

Zainteresowanie darmowymi badaniami, podczas których można było wraz z lekarzem oglądnąć dzieci i otrzymać szczegółowe informacje na temat ich rozwoju było ogromne. Pomimo, że przy rejestracji telefonicznej lista zapełniła się bardzo szybko, podczas imprezy panie dopytywały jeszcze o możliwość wykonania USG. - Udało się to dodatkowo w jednym przypadku, bo właściwie cały czas targów mieliśmy ściśle wypełniony – relacjonuje dr n. med. Artur Czekański - specjalista położnik i ginekolog, który wykonywał badania. Dodaje on, że wyniki diagnostyki właściwie w żadnym przypadku nie przysporzyły mamom powodów do niepokoju o stan zdrowia dzieci. Przypomnijmy, że Centrum Zdrowia Tuchów jako jedyna placówka w subregionie realizuje program badań prenatalnych. Ryzyko wystąpienia patologii płodu rośnie powyżej 35. roku życia matki. Ponadto przeprowadzenie takich badań jest szczególnie zalecane dla kobiet w sytuacji, gdy w rodzinie były choroby genetyczne lub jeśli poprzednie dziecko urodziło się z wadą. Warunkiem jest skierowanie, wystawione przez lekarza, prowadzącego ciążę. Warto dodać, że w wielu przypadkach badania takie pomagają zacząć leczenie w łonie matki. Część wad rozwojowych można korygować operacyjnie. W innych sytuacjach możliwe jest przygotowanie się do porodu w ośrodku, w którym będzie możliwe rozpoczęcie leczenia dziecka natychmiast po porodzie.

 

Targi Mama & Dziecko otwarła konferencja dietetyczna na temat zdrowych słodyczy. Takich wypieków można było także skosztować podczas imprezy. Zainteresowaniem cieszyły się prelekcje fizjoterapeutki dziecięcej i trenerki kobiet w ciąży. W programie imprezy znalazły się także wykłady na temat pierwszej pomocy u niemowląt i dzieci oraz pogadanka dotycząca laktacji. Nie zabrakło prezentacji na temat właściwego przewożenia dzieci i chustonoszenia.

więcej »
Targi Mama & Dziecko z CZ Tuchówponiedziałek, 19 cze. 2017

Dziesięć minut trwała rejestracja telefoniczna na bezpłatne specjalistyczne badania  USG 4 D ciąży podczas Tarnowskich Targów Mama & Dziecko. Centrum Zdrowia Tuchów wykona je u piętnastu pań podczas imprezy zaplanowanej 17 czerwca w godz. 10:00 – 13:00. Targi w Hotelu Tarnovia organizuje Stowarzyszenie Mamy Tarnów.

 

Badania będzie wykonywał specjalista położnictwa i ginekologii, który na miejscu wstępnie zinterpretuje ich wynik.  Ponadto podczas imprezy można się będzie dowiedzieć więcej o funkcjonowaniu porodówek nowej generacji, które Centrum Zdrowia prowadzi zarówno w Tuchowie, jak i w Dąbrowie Tarnowskiej.  Będą informacje na temat szkół rodzenia, działających w obu tych miejscowościach.

 

Panie w ciąży powinny poddać się badaniu USG  trzykrotnie:  między 11 a 13. tygodniem, między 18. a 22. tygodniem oraz po 30. tygodniu ciąży. Jeśli badania odbywają się w tym czasie, lekarz zwraca uwagę na konkretne aspekty rozwoju dziecka. W czasie takiego badania, dzięki trójwymiarowości obrazu, można dokładnie oglądnąć maluszka i pozyskać szczegółowe informacje na temat jego rozwoju. Fragment ciała, np. nóżka czy główka, może być obracany na monitorze i oglądany z różnych stron.  Badanie 4D to USG trójwymiarowe i dodatkowo ruchome - na monitorze widać zmieniający się obraz. Dzięki temu można oglądać maleństwo na żywo, kiedy się obraca, czy robi różne miny. Zapisem takiego badania może być film.

 

Ponadto w czasie Targów Mama & Dziecko zaplanowano konferencję dietetyczną na temat zdrowych słodyczy oraz prelekcje: fizjoterapeuty dziecięcego, doradcy laktacyjnego i trenerki kobiet w ciąży, która poleca ćwiczenia także paniom po porodzie. W programie imprezy znalazł się także wykład na temat pierwszej pomocy u niemowląt i dzieci. Będą też prezentacje dotyczące: technik bezpiecznego przewożenia maluchów oraz na temat noszenia dzieci w chuście i samego wiązania chusty. W sumie udział w imprezie potwierdziło 26 wystawców.

więcej »
Piknik rowerowy z zabezpieczeniem CZTponiedziałek, 5 cze. 2017

Kolejna edycja Rodzinnego Pikniku Rowerowego w Zbylitowskiej Górze połączona była z  Pucharem Tarnowa MTB xc. Okazało się to dobrym rozwiązaniem, ponieważ zmagania pucharowe - wcześniej posiadające typowo sportowy charakter  - nabrały rodzinnego charakteru. Imprezę medycznie zabezpieczało Centrum Zdrowia Tuchów. Na szczęście obyło się bez urazów zawodników. Wszyscy uczestnicy imprezy mogli skontrolować stan zdrowia poprzez wykonanie podstawowych badań profilaktycznych.  

 

Na stadionie LKS Dunajec Zbylitowska Góra piknik rowerowy zorganizowano już po raz trzeci. - Chcemy rozszerzać formułę naszej imprezy, stąd połączenie jej z pucharem Tarnowa MTB  – tłumaczy Dariusz Cholewa, zajmujący się organizacją imprezy. Zawodnicy, którzy wcześniej zakończyli rywalizację korzystali z atrakcji piknikowych. Mogli brać udział w loterii fantowej, w której nagrody stanowiły loty balonem, rower i tablet. Mieli także możliwość  posmakowania pysznych ciast domowych i wzięcia udziału w zabawach, przygotowanych przez uczniów miejscowej szkoły. Najmłodsi bawili się na dmuchanych zjeżdżalniach, starsi mogli skontrolować stan zdrowia wykonując badania ciśnienia i cukru we krwi na stanowisku Centrum Zdrowia Tuchów.               - Jesteśmy zadowoleni, że nowa formuła imprezy zyskała popularność. Zamierzamy w przyszłości pikniki rowerowe łączyć z  zawodami pucharowymi – zapowiada Dariusz Cholewa. 

więcej »

Duże zainteresowanie towarzyszyło Naukowemu Dniu Dziecka w Ogrodzie Jordanowskim w tarnowskim Parku Strzeleckim. W sumie w imprezie wzięło udział ponad półtora tysiąca osób. Kilkaset spośród nich odwiedziło stoisko Centrum Zdrowia Tuchów. Pracownicy spółki medycznej mieli pełne ręce roboty. Dzieci często korzystały z instruktażu prawidłowego mycia zębów.  Dorośli kontrolowali stan zdrowia, poprzez pomiary ciśnienia i cukru we krwi.

 

Przedsięwzięcie organizowane w ramach EUREKA FESTIVAL 2017 przez  Fundację Impuls Rozwoju miało być przede wszystkim dobrą zabawą dla tych, którzy 1 czerwca powinni być najważniejsi. I było. Dzieciaki dobrze się bawiły, a w przyjaznej atmosferze chętnie dowiadywały się także nowych rzeczy np. poprzez doświadczenia i konkretne działania.

 

Delikatne, nienachalne i przy okazji. Takie porady dietetyczne dominowały w rozmowach z maluchami, które przy powiększonym modelu ząbków pokazywały, w jaki sposób dbają o higienę własnej  jamy ustnej.  Prócz omówienia prawidłowego szczotkowania i kilku etapów mycia zębów mogły się one dowiedzieć, dlaczego warto sięgać po owoce i jakie zagrożenia  niesie ze sobą spożywanie zbyt wielu słodyczy.

 

Zachowanie rozemocjonowanych dzieciaków zaprzeczało mitom, że dobrze potrafią się bawić jedynie przy komputerze. Ruch na świeżym powietrzu powodował, że na twarzach dominował uśmiech. Goście imprezy angażowali się w zabawy z chustą animacyjną, z zainteresowaniem oglądali pokazy i  doświadczenia naukowe, brali udział w poszczególnych częściach warsztatów ekologicznych czy parateatralnych.

 

W organizację Naukowego Dnia Dziecka prócz Fundacji Impuls Rozwoju i Centrum Zdrowia Tuchów zaangażowały się także: Gimnazjum Nr 2 w Tarnowie, Fundacja Pasikonik, Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Paideia, Stowarzyszenie "Nic Trudnego" i Fundacja Pracownia Kreatywna.  Honorowy patronat nad festiwalem objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

więcej »

Prawidłowe mycie zębów powinno się składać z kilku etapów, podczas których prócz szczoteczki i pasty do zębów ważne jest właściwe wykorzystywanie nici dentystycznych czy  płynu do płukania jamy ustnej. Jak prawidłowo dbać o higienę jamy ustnej? Jakie są techniki szczotkowania zębów? Jaką szczoteczkę wybrać? Odpowiedzi na takie pytania można będzie znaleźć podczas Naukowego Dnia Dziecka w Ogrodzie Jordanowskim w tarnowskim Parku Strzeleckim 1 czerwca. Centrum Zdrowia Tuchów jest partnerem przedsięwzięcia organizowanego w ramach EUREKA FESTIVAL 2017 przez  Fundację Impuls Rozwoju.

 

W profilaktyce właściwa higiena jamy ustnej oraz regularne wizyty u stomatologa mają zasadnicze znaczenie. Zachowaniu zdrowego, pięknego uśmiechu sprzyja też właściwy jadłospis: zbilansowana dieta, bogata w produkty zawierające określone składniki mineralne. Podczas Naukowego Dnia Dziecka nie zabraknie także porad dietetycznych dotyczących zawartości poszczególnych składników mineralnych w diecie osób, którym zależy na zdrowiu jamy ustnej. Spółka medyczna z Pogórza ma również ofertę dla rodziców świętujących maluchów. Na miejscu będą oni mogli zmierzyć ciśnienie krwi  i zawartość cukru. Ponadto osoby zainteresowane będą mogły zdobyć informacje na temat świadczeń medycznych realizowanych przez Centrum Zdrowia zarówno w Tuchowie, gdzie prócz przyjaznego szpitala rodzinnego z wiodącym oddziałem ginekologiczno-położniczym działają także zespół przychodni specjalistycznych, Ośrodek Rehabilitacji i Centrum Psychoterapii. Będą też informacje na temat aktywności spółki w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie prowadzi ona porodówkę nowej generacji oraz oddział neonatologii i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Nie zabraknie materiałów na temat Centrum Zdrowia Wierzchosławice, w którym prócz specjalistycznych poradni i Ośrodka Badań Klinicznych oraz Dziennego Oddziału Rehabilitacji działa też Dzienny Dom Opieki Medycznej - placówka wcielająca w życie nowy model opieki senioralnej dla osób, które w minionym roku korzystały z leczenia szpitalnego.  

 

Ponadto w Parku Strzeleckim można się spodziewać ciekawych pokazów i  doświadczeń naukowych, warsztatów ekologicznych, zabaw z chustą animacyjną i pokazu zumby. Nie zabraknie malowania twarzy, zajęć papieroplastycznych, warsztatów teatralnych i informacji o tym, jak pszczoły produkują miód. Będą zabawy z matą sensoryczną i inne ciekawe konkursy.  Podczas bloku imprez rozpoczynającego się o godz.14:00 mają się także pojawić kucyki.  Naukowy Dzień Dziecka realizowany jest organizowany w partnerstwie z: Gimnazjum Nr 2 w Tarnowie, Fundacją Pasikonik, Studenckim Kołem Naukowym Pedagogów Paideia, Stowarzyszeniem "Nic Trudnego" i Fundacją Pracownia Kreatywna.  Honorowy patronat nad festiwalem objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

więcej »

Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o.
33-170 Tuchów ul. Szpitalna 1
Sekretariat
Tel. 14 65 35 101
Fax.14 65 35 104

Zapewniające intymność, komfortowe i bardzo dobrze wyposażone. Takie są nowe sale oddziału położniczego i neonatologicznego Centrum Zdrowia Tuchów.

 

Od 13 października będą już z nich korzystały młode matki. Otwarcie oddziałów oznacza zakończenie realizacji jednego z największych projektów inwestycyjnych ostatnich lat w Tuchowie pod hasłem „Nowoczesn

Bezpieczne wykonywane przy użyciu pierwszego w regionie, bardzo dokładnego, aparatu cyfrowego z niską dawką promieniowania RTG. Panie pomiędzy 50 a 69. rokiem życia mogą je wykonać bezpłatnie,  aby potwierdzić, że są zdrowe.

Centrum Zdrowia Tuchów  w ramach Zespołu Chirurgii Jednego Dnia wykonuje zabiegi polegające na usunięciu trzeciego migdałka. Operacje usunięcia trzeciego migdałka w Centrum Zdrowia Tuchów wykonują lekarze z wieloletnim stażem: lek. med. Urszula Horbacewicz - specjalista otolaryngolog oraz lek. med. otolaryngolog i specjalista audiolog - Przemysław Jarmoliński.  Zabiegi wykonywane są bezpłatnie w ramach kontraktu  z Narodowym Fundusz

Zabiegi usuwania zaćmy nowoczesną metodą fakoemulsyfikacji przeprowadza lek. med. Adam Słoka - specjalista w zakresie okulistyki. Posiadamy nowoczesny sprzęt, proponujemy  krótkie terminy, wykorzystujemy amerykańskie soczewki.  

 

 

 

 


To, co nas wyróżnia:

 

  • Wysokiej klasy specjaliści

Pracownia Tomografii Komputerowej jest najnowocześniejszym oddziałem diagnostycznym w Centrum Zdrowia Tuchów. Wyposażona została, w najlepszy w swojej klasie, 16-rzędowy tomograf Toshiba Aquilion wraz z dwumonitorową stacją lekarską i automatyczną strzykawką. Wielorzędowy tomograf zapewnia optymalne parametry skanowania, minimalną w pełni bezpieczną dla Pacjenta, dawkę promieniowania rentgenowskiego or

Rejestracja elektroniczna:
- wpisz swoje dane kontaktowe
- kliknij "wyślij"
- skonktaktujemy się z Tobą aby umówić się na najlepszy dla Ciebie termin